Rozmawiano o istnieniu Boga. Powiedziałem:


rozmawiano-o-istnieniu-boga-powiedziałem-oto-dowód-w-dwóch-słowach-skoro-istnieje-skutek-istnieje-i-przyczyna
montesquieurozmawianoistnieniubogapowiedziałemotodowóddwóchsłowachskoroistniejeskutekprzyczynarozmawiano oo istnieniuistnieniu bogaoto dowóddowód ww dwóchdwóch słowachskoro istniejeistnieje skutekistnieje irozmawiano o istnieniuo istnieniu bogaoto dowód wdowód w dwóchw dwóch słowachskoro istnieje skutekrozmawiano o istnieniu bogaoto dowód w dwóchdowód w dwóch słowachoto dowód w dwóch słowach

Miłość w tym znaczeniu, w jakim istnieje w społeczeństwie, jest tylko wymianą dwóch fantazji i zetknięciem się dwóch naskórków. -Nicolas Sebastien Roch
miłość-w-tym-znaczeniu-w-jakim-istnieje-w-społeczeństwie-jest-tylko-wymianą-dwóch-fantazji-i-zetknięciem-ę-dwóch-naskórków
Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość. -Marcel Proust
sztuka-przynosi-nam-dowód-że-istnieje-coś-innego-ż-nicość
Spomiędzy dwóch ludzi, którzy nie mają doświadczenia Boga, ten, który przeczy Jego istnieniu, jest być może najbliżej Niego. -Simone Leslie
spomiędzy-dwóch-ludzi-którzy-nie-mają-doświadczenia-boga-ten-który-przeczy-jego-istnieniu-jest-być-może-najbliżej-niego
Śmierć nie istnieje. Jak może istnieć śmierć, skoro wszystko jest częścią Boga? Dusza nigdy nie umiera, a cialo nigdy nie jest naprawdę żywe -
Śmierć-nie-istnieje-jak-może-istnieć-śmierć-skoro-wszystko-jest-częśą-boga-dusza-nigdy-nie-umiera-a-cialo-nigdy-nie-jest-naprawdę-żywe
Mówić o istniejącym, że istnieje i o nieistniejącym, że nie istnieje jest prawdą . -Arystoteles
mówić-o-istniejącym-że-istnieje-i-o-nieistniejącym-że-nie-istnieje-jest-prawdą
Istnieje tylko jedna miłość ale istnieje tysiąc jej rozmaitych kropel. -Francois de la Rochefoucauld
istnieje-tylko-jedna-miłość-ale-istnieje-tysiąc-jej-rozmaitych-kropel