Rozpacz po stracie ukochanej osoby uświadamia nam, jak bardzo ją kochamy.


rozpacz-po-stracie-ukochanej-osoby-uświadamia-nam-jak-bardzo-ją-kochamy
anonimrozpaczpostracieukochanejosobyuświadamianamjakbardzokochamyrozpacz popo straciestracie ukochanejukochanej osobyosoby uświadamiauświadamia namjak bardzobardzo jąją kochamyrozpacz po straciepo stracie ukochanejstracie ukochanej osobyukochanej osoby uświadamiaosoby uświadamia namjak bardzo jąbardzo ją kochamyrozpacz po stracie ukochanejpo stracie ukochanej osobystracie ukochanej osoby uświadamiaukochanej osoby uświadamia namjak bardzo ją kochamyrozpacz po stracie ukochanej osobypo stracie ukochanej osoby uświadamiastracie ukochanej osoby uświadamia nam

Miłość przekształca duszę na podobieństwo osoby ukochanej.Gdy się zobaczyło tylko piękno szczęścia na twarzy ukochanej osoby, wiadomo już, że dla człowieka nie może być innego powołania, jak wzbudzanie tego światła na twarzach otaczających nas ludzi.Nie można kochać za bardzo, zawsze kochamy za mało; bo to, co wydaje nam się nadmiarem - to może miłość siebie lub miłość miłości?Kto nie uważa wad osoby ukochanej za zalety, ten nie kocha.Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia, jak wtedy, gdy kochamy.Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia jak wtedy, gdy kochamy.