Rozsądny człowiek zakochuje się jak wariat, ale nie głupiec.


rozsądny-człowiek-zakochuje-ę-jak-wariat-ale-nie-głupiec
francois de la rochefoucauldrozsądnyczłowiekzakochujesięjakwariataleniegłupiecrozsądny człowiekczłowiek zakochujezakochuje sięsię jakjak wariatale nienie głupiecrozsądny człowiek zakochujeczłowiek zakochuje sięzakochuje się jaksię jak wariatale nie głupiecrozsądny człowiek zakochuje sięczłowiek zakochuje się jakzakochuje się jak wariatrozsądny człowiek zakochuje się jakczłowiek zakochuje się jak wariat

Kubuś: Czemu nie?. . . Wariat. . . to człowiek nieszczęśliwy; z czego wynika, iż człowiek szczęśliwy jest rozumny.Widzisz, jeśli mężczyzna podrywa jakąś dziewczynę i zakochuje się w niej, to jednocześnie zakochuje się w czymś, co tkwi w nim samym, a z nią ma to bardzo niewiele wspólnego. Przypomina mu matkę albo jest blondynką, a on śmiertelnie boi się brunetek, a może chce po prostu spłacić stare zobowiązania. Bywa i tak, że nie jest całkiem pewny swej męskości i musi to sobie udowodnić.Człowiek rozsądny zawsze twierdzi, że rozumie kobiety. Człowiek zakochany męczy się, żeby je naprawdę zrozumieć.Wariat: człowiek cierpiący na dużą niezależność intelektualną.Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata. Człowiek nierozsądny usiłuje dostosować świat do siebie. Dlatego wielki postęp dokonuje się dzięki ludziom nierozsądnym.Człowiek rozsądny przystosowuje się do świata, nierozsądny stara się przystosować świat do siebie. Stąd wszelki postęp pochodzi od nierozsądnych.