Rozsądny mąż jest jak marynarz. Podczas burzy zwija żagle, czeka, żywi nadzieję, a sztormy nie przeszkadzają mu kochać morza.


rozsądny-mąż-jest-jak-marynarz-podczas-burzy-zwija-żagle-czeka-żywi-nadzieję-a-sztormy-nie-przeszkadzają-mu-kochać-morza
andre mauroisrozsądnymążjestjakmarynarzpodczasburzyzwijażagleczekażywinadziejęsztormynieprzeszkadzająmukochaćmorzarozsądny mążmąż jestjest jakjak marynarzpodczas burzyburzy zwijazwija żagleżywi nadziejęsztormy nienie przeszkadzająprzeszkadzają mumu kochaćkochać morzarozsądny mąż jestmąż jest jakjest jak marynarzpodczas burzy zwijaburzy zwija żaglea sztormy niesztormy nie przeszkadzająnie przeszkadzają muprzeszkadzają mu kochaćmu kochać morzarozsądny mąż jest jakmąż jest jak marynarzpodczas burzy zwija żaglea sztormy nie przeszkadzająsztormy nie przeszkadzają munie przeszkadzają mu kochaćprzeszkadzają mu kochać morzarozsądny mąż jest jak marynarza sztormy nie przeszkadzają musztormy nie przeszkadzają mu kochaćnie przeszkadzają mu kochać morza

Dobrego lekarza, tak jak dobrego żeglarza, poznasz tylko podczas burzy i niebezpieczeństwa. -Władysław Biegański
dobrego-lekarza-tak-jak-dobrego-żeglarza-poznasz-tylko-podczas-burzy-i-niebezpieczeństwa
codzien­nie da­jesz mi nadzieję... tak nadzieję ... py­tając jak się czuję , jak minął mi dzień ... po czym piszesz
codzien­nie-da­jesz-mi nadzieję-tak nadzieję-py­tając-jak ę-czuję- jak minął-mi dzień-po-czym-piszesz- nie wy­baczę