Roztargnienie umysłu jest dowodem jego niedostatku.


roztargnienie-umysłu-jest-dowodem-jego-niedostatku
stefan witwickiroztargnienieumysłujestdowodemjegoniedostatkuroztargnienie umysłuumysłu jestjest dowodemdowodem jegojego niedostatkuroztargnienie umysłu jestumysłu jest dowodemjest dowodem jegodowodem jego niedostatkuroztargnienie umysłu jest dowodemumysłu jest dowodem jegojest dowodem jego niedostatkuroztargnienie umysłu jest dowodem jegoumysłu jest dowodem jego niedostatku

Spokojność umysłu często jest dowodem jego tylko nieudolności.Roz­tar­gnienie umysłu jest do­wodem je­go niedostatku.Jest szczególny rodzaj wewnętrznej uwagi, która zakrawa na roztargnienie.Myśl jest pracą umysłu, marzenie jest jego rozkoszą. Kto myśl zastępuje marzeniem, ten nie odróżnia pożywienia od trucizny.Zdrowy rozsądek jest odźwiernym umysłu. Jego zadaniem jest nie wpuszczać do wewnątrz, ani nie wypuszczać na zewnątrz podejrzanych idei.Ironia prawie zawsze jest robieniem z niedostatku oznaki wyższości.