Rozum jest naszym przewodnikiem, często jednak pierwszy nas zdradza.


rozum-jest-naszym-przewodnikiem-często-jednak-pierwszy-nas-zdradza
vincent van goghrozumjestnaszymprzewodnikiemczęstojednakpierwszynaszdradzarozum jestjest naszymnaszym przewodnikiemczęsto jednakjednak pierwszypierwszy nasnas zdradzarozum jest naszymjest naszym przewodnikiemczęsto jednak pierwszyjednak pierwszy naspierwszy nas zdradzarozum jest naszym przewodnikiemczęsto jednak pierwszy nasjednak pierwszy nas zdradzaczęsto jednak pierwszy nas zdradza

Rozum jest naszym przewodnikiem, jakże często nie znającym drogi.Rozum nie jest, jak uczą niektórzy, początkiem i przewodnikiem cnoty - tę rolę spełniają popędy. Najpierw musi się wytworzyć nieświadomy pęd ku temu co szlachetne, a potem dopiero rozum udziela swego przyzwolenia i sądu. Dlatego też popędy skierowane ku cnocie stanowią lepszy punkt wyjścia niż rozum. Przyzwyczajenie staje się drugą naturą.Wiele jest na świecie rzeczy dla nas ważnych, lecz jak często nie dos­trze­gamy tych naj­ważniej­szych, które są przed naszym nosem.Ty Pa­nie choć Bo­giem jesteś W naszym ciele bezsilny Upa­dasz tak często Wiedząc jedno: Serce jest starsze i ma pierwszy głos, rozum jest młodszy, ale gdy dojrzeje, ma prawo głos zabierać i radzić.Życie kobiety dzieli się na trzy okresy: gdy ona zdradza swój wiek, gdy go nie zdradza i gdy wiek ją zdradza.