Rozum jest naszym przewodnikiem, często jednak pierwszy nas zdradza.


rozum-jest-naszym-przewodnikiem-często-jednak-pierwszy-nas-zdradza
vincent van goghrozumjestnaszymprzewodnikiemczęstojednakpierwszynaszdradzarozum jestjest naszymnaszym przewodnikiemczęsto jednakjednak pierwszypierwszy nasnas zdradzarozum jest naszymjest naszym przewodnikiemczęsto jednak pierwszyjednak pierwszy naspierwszy nas zdradzarozum jest naszym przewodnikiemczęsto jednak pierwszy nasjednak pierwszy nas zdradzaczęsto jednak pierwszy nas zdradza

Rozum jest naszym przewodnikiem, jakże często nie znającym drogi. -Anonim
rozum-jest-naszym-przewodnikiem-jakże-często-nie-znającym-drogi
Wiele jest na świecie rzeczy dla nas ważnych, lecz jak często nie dos­trze­gamy tych naj­ważniej­szych, które są przed naszym nosem. -doorka
wiele-jest na świecie-rzeczy-dla-nas-ważnych-lecz-jak często-nie ­trze­gamy-tych-naj­ważniej­szych-które-są przed-naszym-nosem
Serce jest starsze i ma pierwszy głos, rozum jest młodszy, ale gdy dojrzeje, ma prawo głos zabierać i radzić. -Karol Juliusz Weber
serce-jest-starsze-i-pierwszy-głos-rozum-jest-młodszy-ale-gdy-dojrzeje-prawo-głos-zabierać-i-radzić
Życie kobiety dzieli się na trzy okresy: gdy ona zdradza swój wiek, gdy go nie zdradza i gdy wiek ją zdradza. -Aleksander Kumor
Życie-kobiety-dzieli-ę-na-trzy-okresy-gdy-ona-zdradza-swój-wiek-gdy-go-nie-zdradza-i-gdy-wiek-ją-zdradza