Rozum powinien być policmajstrem zmysłów i naturę trzyr na wodzy, jak dobry jeździec rumaka.


rozum-powinien-być-policmajstrem-zmysłów-i-naturę-trzyr-na-wodzy-jak-dobry-ździec-rumaka
władysław walenty fedorowiczrozumpowinienbyćpolicmajstremzmysłównaturętrzyrnawodzyjakdobryjeździecrumakarozum powinienpowinien byćbyć policmajstrempolicmajstrem zmysłówzmysłów ii naturęnaturę trzyrtrzyr nana wodzyjak dobrydobry jeździecjeździec rumakarozum powinien byćpowinien być policmajstrembyć policmajstrem zmysłówpolicmajstrem zmysłów izmysłów i naturęi naturę trzyrnaturę trzyr natrzyr na wodzyjak dobry jeździecdobry jeździec rumakarozum powinien być policmajstrempowinien być policmajstrem zmysłówbyć policmajstrem zmysłów ipolicmajstrem zmysłów i naturęzmysłów i naturę trzyri naturę trzyr nanaturę trzyr na wodzyjak dobry jeździec rumakarozum powinien być policmajstrem zmysłówpowinien być policmajstrem zmysłów ibyć policmajstrem zmysłów i naturępolicmajstrem zmysłów i naturę trzyrzmysłów i naturę trzyr nai naturę trzyr na wodzy

Gdy odpoczywają ręce, rozum nie powinien.Pisarz powinien być milczący, jak milcząca jest jego książka na półce.Rozum nie jest, jak uczą niektórzy, początkiem i przewodnikiem cnoty - tę rolę spełniają popędy. Najpierw musi się wytworzyć nieświadomy pęd ku temu co szlachetne, a potem dopiero rozum udziela swego przyzwolenia i sądu. Dlatego też popędy skierowane ku cnocie stanowią lepszy punkt wyjścia niż rozum. Przyzwyczajenie staje się drugą naturą.Autor powinien być w swoim dziele jak Bóg we wszechświecie: obecny we wszystkich jego częściach, ale w żadnej w sposób widzialny.Minister nie powinien żalić się na gazety. Nie powinien ich nawet czytać. Powinien je pisać.pochłonięci sobą za­pachem zmysłów kocha­my się o poranku w nocy dwa ciała burza zmysłów od­da­jemy się przepełnieni naszą miłością