Rozumiej, abyś mógł wierzyć, wierz, abyś mógł rozumieć.


rozumiej-abyś-mógł-wierzyć-wierz-abyś-mógł-rozumieć
augustyn Śwrozumiejabyśmógłwierzyćwierzrozumiećabyś mógłmógł wierzyćabyś mógłmógł rozumiećabyś mógł wierzyćabyś mógł rozumieć

Ro­zumiej, abyś mógł wie­rzyć, wierz, abyś mógł rozumieć.Wy­ciągam do ciebie dłoń w noc straszliwą noc i czuję jej głodu syk Chciałabym tak abyś był abyś mi w mym sercu tlił... A na licu żebyś uj­rzeć mógł pąki róż te przez ciebie i dla ciebie... Gdy­by nie te 20 km...Uwierz, abyś mógł zrozumieć.Bądź oszczędnym, abyś mógł być szczodrym.Kup sobie psa. To jedyny sposób, abyś mógł nabyć miłość za pieniądze.Gdy­bym tyl­ko mógł prze­kazać Ci choć cząstkę włas­ne­go szczęścia, abyś już na zaw­sze była wol­na od smut­ku i melancholii.