Rozumiemy wszystko, dlatego nie możemy niczego zrozumieć.


rozumiemy-wszystko-dlatego-nie-możemy-niczego-zrozumieć
stanisław jerzy lecrozumiemywszystkodlategoniemożemyniczegozrozumiećrozumiemy wszystkodlatego nienie możemymożemy niczegoniczego zrozumiećdlatego nie możemynie możemy niczegomożemy niczego zrozumiećdlatego nie możemy niczegonie możemy niczego zrozumiećdlatego nie możemy niczego zrozumieć

Ściśle biorąc, nigdy niczego z fotografii nie rozumiemy. Tylko coś co mówi, może nam pomóc w rozumieniu.Tracimy wiele godzin małżeńskiego szczęścia tylko dlatego, że inaczej rozumiemy słowa Coś powstałe ze wszystkiego, najczęściej nie zawiera niczego, ale coś stworzone z niczego zawierać może prawie wszystko.Miłość niczego już nie pragnie i niczego się nie lęka. Jest płomieniem. Z chwilą, gdy zapłonie, spala wszystko, co nie jest nią samą.Nie wszystko można wytłumaczyć. Nie wszystko też można zrozumieć. Niech będzie błogosławiony ten kącik dżungli w każdym z nas.Bez Chrystusa niczego nie będzie. Dlatego trzeba uwierzyć.