Rozumnym ludziom przystoi patrzeć na koniec przedsięwzięcia i dopiero wtedy wziąć się do dzieła.


rozumnym-ludziom-przystoi-patrzeć-na-koniec-przedsięwzięcia-i-dopiero-wtedy-wziąć-ę-do-dzieła
ezoprozumnymludziomprzystoipatrzećnakoniecprzedsięwzięciadopierowtedywziąćsiędodziełarozumnym ludziomludziom przystoiprzystoi patrzećpatrzeć nana konieckoniec przedsięwzięciaprzedsięwzięcia ii dopierodopiero wtedywtedy wziąćwziąć sięsię dodo dziełarozumnym ludziom przystoiludziom przystoi patrzećprzystoi patrzeć napatrzeć na koniecna koniec przedsięwzięciakoniec przedsięwzięcia iprzedsięwzięcia i dopieroi dopiero wtedydopiero wtedy wziąćwtedy wziąć sięwziąć się dosię do dziełarozumnym ludziom przystoi patrzećludziom przystoi patrzeć naprzystoi patrzeć na koniecpatrzeć na koniec przedsięwzięciana koniec przedsięwzięcia ikoniec przedsięwzięcia i dopieroprzedsięwzięcia i dopiero wtedyi dopiero wtedy wziąćdopiero wtedy wziąć sięwtedy wziąć się dowziąć się do dziełarozumnym ludziom przystoi patrzeć naludziom przystoi patrzeć na koniecprzystoi patrzeć na koniec przedsięwzięciapatrzeć na koniec przedsięwzięcia ina koniec przedsięwzięcia i dopierokoniec przedsięwzięcia i dopiero wtedyprzedsięwzięcia i dopiero wtedy wziąći dopiero wtedy wziąć siędopiero wtedy wziąć się dowtedy wziąć się do dzieła

Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku!Cięższe jest brzemię, które się dźwiga, niż to, które dopiero chce się wziąć na barki.Istnieją ludzie, którzy dopiero wtedy słyszą, gdy im się uszy obetnie.Człowiek nie wstydzi się okazywania uczuć dopiero wtedy, gdy je rozumie.Wolnym jest się dopiero wtedy, kiedy nie ma się już po co żyć.