Rozumować znaczy porównywać. Doskonałość rodzi się z rozumowania, tak jak owoc z drzewa.


rozumować-znaczy-porównywać-doskonałość-rodzi-ę-z-rozumowania-tak-jak-owoc-z-drzewa
napoleon bonaparterozumowaćznaczyporównywaćdoskonałośćrodzisięrozumowaniatakjakowocdrzewarozumować znaczyznaczy porównywaćdoskonałość rodzirodzi sięz rozumowaniatak jakjak owocowoc zz drzewarozumować znaczy porównywaćdoskonałość rodzi sięrodzi się zsię z rozumowaniatak jak owocjak owoc zowoc z drzewadoskonałość rodzi się zrodzi się z rozumowaniatak jak owoc zjak owoc z drzewadoskonałość rodzi się z rozumowaniatak jak owoc z drzewa

Doskonałość tak samo nie jest nam dostępna jak nieskończoność.pieść mnie tak jak wiatr pieści drzewa kołysząc szeleszcząc szumiąc unieśmy się do nieba Doskonałość absolutna, w czymkolwiek by się pojawiła, jest symptomem śmierci. Doskonałość jest cnotą umarłych.Sztuka pobierania podatków porównywać można do skubania gęsi: należy wyrwać z niej jak najwięcej piór przy jak najmniejszym syczeniu ptaka.Drobne podłości pokrywają dzień powszedni tak, jak liście okrywają drzewa.W życiu trzeba się przyglądać, jak przebiegają słoje rzeczywistości, i nie rąbać drzewa w poprzek, lecz uderzyć tak, by się rozpadło na dwa kawałki bez wielkiego wysiłku z naszej strony.