Rozumować znaczy porównywać. Doskonałość rodzi się z rozumowania, tak jak owoc z drzewa.


rozumować-znaczy-porównywać-doskonałość-rodzi-ę-z-rozumowania-tak-jak-owoc-z-drzewa
napoleon bonaparterozumowaćznaczyporównywaćdoskonałośćrodzisięrozumowaniatakjakowocdrzewarozumować znaczyznaczy porównywaćdoskonałość rodzirodzi sięz rozumowaniatak jakjak owocowoc zz drzewarozumować znaczy porównywaćdoskonałość rodzi sięrodzi się zsię z rozumowaniatak jak owocjak owoc zowoc z drzewadoskonałość rodzi się zrodzi się z rozumowaniatak jak owoc zjak owoc z drzewadoskonałość rodzi się z rozumowaniatak jak owoc z drzewa

Doskonałość tak samo nie jest nam dostępna jak nieskończoność. -Alfred Musset
doskonałość-tak-samo-nie-jest-nam-dostępna-jak-nieskończoność
pieść mnie tak jak wiatr pieści drzewa kołysząc szeleszcząc szumiąc unieśmy się do nieba  -Rozczochrana
pieść-mnie-tak-jak-wiatr-pieś-drzewa-kołysząc-szeleszcząc-szumiąc-unieśmy ę-do nieba 
Doskonałość absolutna, w czymkolwiek by się pojawiła, jest symptomem śmierci. Doskonałość jest cnotą umarłych. -Antoine De Saint - Exupery
doskonałość-absolutna-w-czymkolwiek-by-ę-pojawiła-jest-symptomem-śmierci-doskonałość-jest-cnotą-umarłych
Sztuka pobierania podatków porównywać można do skubania gęsi: należy wyrwać z niej jak najwięcej piór przy jak najmniejszym syczeniu ptaka. -Jean Baptiste Colbert
sztuka-pobierania-podatków-porównywać-można-do-skubania-gę-należy-wyrwać-z-niej-jak-najwięcej-piór-przy-jak-najmniejszym-syczeniu-ptaka
Drobne podłości pokrywają dzień powszedni tak, jak liście okrywają drzewa. -H. Jackson Brown
drobne-podłoś-pokrywają-dzień-powszedni-tak-jak-liście-okrywają-drzewa
W życiu trzeba się przyglądać, jak przebiegają słoje rzeczywistości, i nie rąbać drzewa w poprzek, lecz uderzyć tak, by się rozpadło na dwa kawałki bez wielkiego wysiłku z naszej strony. -Grzegorz Turniak
w-życiu-trzeba-ę-przyglądać-jak-przebiegają-słoje-rzeczywistoś-i-nie-rąbać-drzewa-w-poprzek-lecz-uderzyć-tak-by-ę-rozpadło-na-dwa-kawałki