Rozumowe poznanie dobra prowadzi człowieka do zadowolenia i pogody ducha.


rozumowe-poznanie-dobra-prowadzi-człowieka-do-zadowolenia-i-pogody-ducha
demokrytrozumowepoznaniedobraprowadziczłowiekadozadowoleniapogodyducharozumowe poznaniepoznanie dobradobra prowadziprowadzi człowiekaczłowieka dodo zadowoleniazadowolenia ii pogodypogody ducharozumowe poznanie dobrapoznanie dobra prowadzidobra prowadzi człowiekaprowadzi człowieka doczłowieka do zadowoleniado zadowolenia izadowolenia i pogodyi pogody ducharozumowe poznanie dobra prowadzipoznanie dobra prowadzi człowiekadobra prowadzi człowieka doprowadzi człowieka do zadowoleniaczłowieka do zadowolenia ido zadowolenia i pogodyzadowolenia i pogody ducharozumowe poznanie dobra prowadzi człowiekapoznanie dobra prowadzi człowieka dodobra prowadzi człowieka do zadowoleniaprowadzi człowieka do zadowolenia iczłowieka do zadowolenia i pogodydo zadowolenia i pogody ducha

Każda re­ligia za­wiera prawdę, gdyż wy­wodzi się z ducha, a siła ducha pochodzi od dobra. -Geoffrey Huntington
każda-re­ligia-za­wiera-prawdę-gdyż-wy­wodzi ę-z ducha-a ła-ducha-pochodzi-od dobra
Dwa są źródła poznania; wcześniejsze - to poznanie wyrazów, późniejsze - to poznanie rzeczy. -Erazm z Rotterdamu
dwa-są-źródła-poznania-wcześniejsze-to-poznanie-wyrazów-późniejsze-to-poznanie-rzeczy
Dla człowieka dostępne są dwa dobra: informacja i dobra materialne. -Janusz Detrych
dla-człowieka-dostępne-są-dwa-dobra-informacja-i-dobra-materialne
Człowiek współczesny szuka przyjemności bez szczęścia, szczęścia bez zadowolenia, zadowolenia bez mądrości. -Maria Grossek - Korycka
człowiek-współczesny-szuka-przyjemnoś-bez-szczęścia-szczęścia-bez-zadowolenia-zadowolenia-bez-mądroś
Boże użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło. -Anonim
boże-użycz-mi-pogody-ducha-abym-godził-ę-z-tym-czego-nie-mogę-zmienić-odwagi-abym-zmieniał-to-co-mogę-zmienić-i-szczęścia-aby-mi-ę-jedno-z
Po­wol­ne­go człowieka można opić tyl­ko mocną, dobrą kawą. -Chemicals
po­wol­ne­go-człowieka-można-opić-tyl­ko-mocną-dobrą-kawą