Rozwijasz się jako człowiek jedynie wtedy, gdy znajdujesz się poza własną strefą komfortu


rozwijasz-ę-jako-człowiek-jedynie-wtedy-gdy-znajdujesz-ę-poza-własną-strefą-komfortu
scott jurekrozwijaszsięjakoczłowiekjedyniewtedygdyznajdujeszpozawłasnąstrefąkomforturozwijasz sięsię jakojako człowiekczłowiek jedyniejedynie wtedygdy znajdujeszznajdujesz sięsię pozapoza własnąwłasną strefąstrefą komforturozwijasz się jakosię jako człowiekjako człowiek jedynieczłowiek jedynie wtedygdy znajdujesz sięznajdujesz się pozasię poza własnąpoza własną strefąwłasną strefą komforturozwijasz się jako człowieksię jako człowiek jedyniejako człowiek jedynie wtedygdy znajdujesz się pozaznajdujesz się poza własnąsię poza własną strefąpoza własną strefą komforturozwijasz się jako człowiek jedyniesię jako człowiek jedynie wtedygdy znajdujesz się poza własnąznajdujesz się poza własną strefąsię poza własną strefą komfortu

Naprawdę rozwijasz się tylko wtedy, gdy nie masz poczucia komfortu -Harv Eker
naprawdę-rozwijasz-ę-tylko-wtedy-gdy-nie-masz-poczucia-komfortu
Głód jest wtedy prawdziwy, gdy człowiek patrzy na drugiego człowieka jako na obiekt do zjedzenia. -Anonim
głód-jest-wtedy-prawdziwy-gdy-człowiek-patrzy-na-drugiego-człowieka-jako-na-obiekt-do-zjedzenia
Przedmiot ma wtedy sens, kiedy cię rozwija, a rozwijasz się zdobywając go, a nie posiadając. -Antoine De Saint - Exupery
przedmiot-wtedy-sens-kiedy-ę-rozwija-a-rozwijasz-ę-zdobywając-go-a-nie-posiadając
Bogactwem, odpoczynkiem i zdrowiem cieszymy się w pełni jedynie wtedy, gdy je tracimy lub odzyskujemy. -Jean Paul
bogactwem-odpoczynkiem-i-zdrowiem-cieszymy-ę-w-peł-jedynie-wtedy-gdy-tracimy-lub-odzyskujemy