Rozwijasz się jako człowiek jedynie wtedy, gdy znajdujesz się poza własną strefą komfortu


rozwijasz-ę-jako-człowiek-jedynie-wtedy-gdy-znajdujesz-ę-poza-własną-strefą-komfortu
scott jurekrozwijaszsięjakoczłowiekjedyniewtedygdyznajdujeszpozawłasnąstrefąkomforturozwijasz sięsię jakojako człowiekczłowiek jedyniejedynie wtedygdy znajdujeszznajdujesz sięsię pozapoza własnąwłasną strefąstrefą komforturozwijasz się jakosię jako człowiekjako człowiek jedynieczłowiek jedynie wtedygdy znajdujesz sięznajdujesz się pozasię poza własnąpoza własną strefąwłasną strefą komforturozwijasz się jako człowieksię jako człowiek jedyniejako człowiek jedynie wtedygdy znajdujesz się pozaznajdujesz się poza własnąsię poza własną strefąpoza własną strefą komforturozwijasz się jako człowiek jedyniesię jako człowiek jedynie wtedygdy znajdujesz się poza własnąznajdujesz się poza własną strefąsię poza własną strefą komfortu

Naprawdę rozwijasz się tylko wtedy, gdy nie masz poczucia komfortuGłód jest wtedy prawdziwy, gdy człowiek patrzy na drugiego człowieka jako na obiekt do zjedzenia.Przedmiot ma wtedy sens, kiedy cię rozwija, a rozwijasz się zdobywając go, a nie posiadając.Człowiek wybiera samotność jedynie wtedy, gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą, albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy, że nawet w tłumie, nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na samego siebie.Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Bogactwem, odpoczynkiem i zdrowiem cieszymy się w pełni jedynie wtedy, gdy je tracimy lub odzyskujemy.