Ruch jest przyczyną wszelkiego życia.


ruch-jest-przyczyną-wszelkiego-życia
leonardo da vinciruchjestprzyczynąwszelkiegożyciaruch jestjest przyczynąprzyczyną wszelkiegowszelkiego życiaruch jest przyczynąjest przyczyną wszelkiegoprzyczyną wszelkiego życiaruch jest przyczyną wszelkiegojest przyczyną wszelkiego życiaruch jest przyczyną wszelkiego życia

Ruch jest przyczyną wszel­kiego życia.Dusza kobiety jest jak przejrzysta toń wody, najlżejszy ruch - a kręgi fal, biegnąc jedna za drugą, wprawią w ruch całą powierzchnię.Przyczyna, która nie działa, nie jest w ogóle przyczyną.Trzeba ratować człowieka. Trzeba go wyzwolić ze wszelkiego niewolnictwa i umożliwić mu szczęśliwe przeżycia niewielu lat życia.Dusza jest w naszym ciele, jak pająk w swej sieci. Nie może się on poruszyć, nie wprawiając w ruch daleko rozpiętych nitek pajęczyny, ale i na odwrót, nie sposób wprawić w ruch którejkolwiek z tych nici nie poruszając pająka.Wy­bierać zwątpienie ja­ko fi­lozo­fię życia to tak, jak wy­bierać bez­ruch ja­ko sposób prze­mie­szcza­nia się w przestrzeni.