Rybom nie można odebrać prawa głosu.


rybom-nie-można-odebrać-prawa-głosu
anonimrybomniemożnaodebraćprawagłosurybom nienie możnamożna odebraćodebrać prawaprawa głosurybom nie możnanie można odebraćmożna odebrać prawaodebrać prawa głosurybom nie można odebraćnie można odebrać prawamożna odebrać prawa głosurybom nie można odebrać prawanie można odebrać prawa głosu

Zabić można tylko ciało człowieka. Nie można zabić jego głosu.Wyborca: ktoś, kto cieszy się z świętego przywileju prawa oddania swego głosu na kogoś, kogo ktoś inny dla niego wybrał.Rybom woda, ludziom zgoda.Istnieją nie tylko prawa człowieka, ale także prawa osła, niezbywalne prawa osła. Naczelnym prawem każdego osła jest np. prawo do zabitego lwa, którego mógłby do woli okładać kopniakami.Nie na­leży roz­ka­zywać tam, gdzie można użyć prawa.Chodzi­liśmy po wodzie - nikt nam te­go nie może odebrać.