Rytm twórczości jest nieprzerwany; wymaga totalnego, bez reszty permanentnego zaangażowania myśli, woli i wyobraźni.


rytm-twórczoś-jest-nieprzerwany-wymaga-totalnego-bez-reszty-permanentnego-zaangażowania-myśli-woli-i-wyobraź
tadeusz kantorrytmtwórczościjestnieprzerwanywymagatotalnegobezresztypermanentnegozaangażowaniamyśliwoliwyobraźnirytm twórczościtwórczości jestjest nieprzerwanywymaga totalnegobez resztyreszty permanentnegopermanentnego zaangażowaniazaangażowania myśliwoli ii wyobraźnirytm twórczości jesttwórczości jest nieprzerwanybez reszty permanentnegoreszty permanentnego zaangażowaniapermanentnego zaangażowania myśliwoli i wyobraźnirytm twórczości jest nieprzerwanybez reszty permanentnego zaangażowaniareszty permanentnego zaangażowania myślibez reszty permanentnego zaangażowania myśli

Duszy ucieczka Po­woli w rytm szaleństwa Śmiech arlekina 19.08.15  -Lola_♡
duszy-ucieczka-po­woli-w rytm-szaleństwa-Śmiech-arlekina-190815 
Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe -Albert Einstein
wyobraźnia-bez-wiedzy-może-stworzyć-rzeczy-piękne-wiedza-bez-wyobraź-najwyżej-doskonałe
Największą krzywdę wyrządzamy temu, kim zajmujemy się bez reszty. -Elias Canetti
największą-krzywdę-wyrządzamy-temu-kim-zajmujemy-ę-bez-reszty
Kochać bez reszty to zatracić siebie, żeby odnaleźć się bogatszym. -Bogumił Buczyński
kochać-bez-reszty-to-zatracić-siebie-żeby-odnaleźć-ę-bogatszym
Tylko w to, czego się nie widzi, można bez reszty uwierzyć. -Virginia Woolf
tylko-w-to-czego-ę-nie-widzi-można-bez-reszty-uwierzyć