Rząd demokratyczny jest mocny na tyle, na ile czujne jest sumienie narodu.


rząd-demokratyczny-jest-mocny-na-tyle-na-ile-czujne-jest-sumienie-narodu
charles william tobeyrząddemokratycznyjestmocnynatyleileczujnesumienienarodurząd demokratycznydemokratyczny jestjest mocnymocny nana tylena ileile czujneczujne jestjest sumieniesumienie narodurząd demokratyczny jestdemokratyczny jest mocnyjest mocny namocny na tylena ile czujneile czujne jestczujne jest sumieniejest sumienie narodurząd demokratyczny jest mocnydemokratyczny jest mocny najest mocny na tylena ile czujne jestile czujne jest sumienieczujne jest sumienie narodurząd demokratyczny jest mocny nademokratyczny jest mocny na tylena ile czujne jest sumienieile czujne jest sumienie narodu

Demokracja: rząd narodu poprzez naród i dla narodu.Dla narodu nie jest to ważne, ile siły roboczej zatrudnia w zakładach wytwórczych, ale ile życia w nich produkuje, bo celem produkcji jest konsumpcja, ale celem konsumpcji jest życie.Kupić wszystkie charaktery za tyle, ile są doprawdy warte, a sprzedać za tyle, ile się same cenią - co za fortuna.Mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje, kobieta tyle, na ile wygląda.Weź tyle, ile potrzebujesz, daj tyle, ile możeszW każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki.