Rządy despotyczne, które po równi nadużywają zaszczytów, stanowisk i godności, czynią bez różnicy parobka z księcia i księcia z parobka.


rządy-despotyczne-które-po-równi-nadużywają-zaszczytów-stanowisk-i-godnoś-czynią-bez-różnicy-parobka-z-księcia-i-księcia-z-parobka
montesquieurządydespotycznektóreporówninadużywajązaszczytówstanowiskgodnościczyniąbezróżnicyparobkaksięciaparobkarządy despotycznektóre popo równirówni nadużywająnadużywają zaszczytówstanowisk ii godnościczynią bezbez różnicyróżnicy parobkaparobka zz księciaksięcia ii księciaksięcia zz parobkaktóre po równipo równi nadużywająrówni nadużywają zaszczytówstanowisk i godnościczynią bez różnicybez różnicy parobkaróżnicy parobka zparobka z księciaz księcia iksięcia i księciai księcia zksięcia z parobkaktóre po równi nadużywająpo równi nadużywają zaszczytówczynią bez różnicy parobkabez różnicy parobka zróżnicy parobka z księciaparobka z księcia iz księcia i księciaksięcia i księcia zi księcia z parobkaktóre po równi nadużywają zaszczytówczynią bez różnicy parobka zbez różnicy parobka z księciaróżnicy parobka z księcia iparobka z księcia i księciaz księcia i księcia zksięcia i księcia z parobka

Można mieć złoto księcia, można mieć władzę księcia, ale mając samego księcia, ma się wszystko.Tyrania księcia wcale nie przybliża ruiny państwa bardziej niż obojętność na wspólne dobro w rzeczypospolitej. Wyższość wolnego państwa w tym się zakłada, że lepiej gospodaruje ono dochodami; a jeśli gorzej?'1 Wyższość wolnego państwa na tym polega, że nie ma w nim faworytów; ale jeśli jest inaczej, jeśli zamiast przyjaciół i krewnych księcia wzbogacić trzeba przyjaciół i krewnych tych wszystkich, co uczestniczą w rządzeniu - wtedy przepadło wszystko.Ludzie o sercach znieprawionych pogardzają prawdomównymi, ponieważ ci nie dochodzą nigdy do zaszczytów i godności.więc jeśli mam cze­kać, to na księcia z baj­ki, czy na wariata Kto wychwala złego księcia, sam okrywa się niesławą wszystkich niegodziwości, którym w ten sposób przytakuje.Mała pla­neta Biała róża umiera Brak po­całun­ku P.S. dla wszys­kich wiel­bi­cieli