Rządzić to znaczy móc na wszystko powiedzieć: nie.


rządzić-to-znaczy-móc-na-wszystko-powiedzieć-nie
charles de gaullerządzićtoznaczymócnawszystkopowiedziećnieznaczy mócmóc nana wszystkowszystko powiedziećrządzić to znaczyznaczy móc namóc na wszystkona wszystko powiedziećrządzić to znaczy mócznaczy móc na wszystkomóc na wszystko powiedziećrządzić to znaczy móc naznaczy móc na wszystko powiedzieć

Kochać człowieka - znaczy powiedzieć mu: ty nie umrzesz!Im są piękniejsze, tym bardziej chcą być podrywane, żeby móc powiedzieć nie.Światu zagraża niebezpieczeństwo, albowiem ludzie zaczęli rządzić naturą, zanim nauczyli się rządzić sobą.Szczęście jest móc wszystko, co chcemy, a wielkość chcieć wszystko, co możemy.Wszystko, co mogę w związku z tym powiedzieć o sobie, to że nie jestem marksistą.Życie - to jeszcze raz móc odetchnąć. Reszta nic nie znaczy.