Rzad­ko by­wa ogień bez dy­mu, a rzadziej jeszcze miłość bez kłopotów.


rzad­ko-by­wa-ogień-bez-dy­mu-a rzadziej-jeszcze-miłość-bez-kłopotów
wincenty ignacy marewiczrzad­koby­waogieńbezdy­mua rzadziejjeszczemiłośćkłopotówrzad­ko by­waby­wa ogieńogień bezbez dy­mua rzadziej jeszczejeszcze miłośćmiłość bezbez kłopotówrzad­ko by­wa ogieńby­wa ogień bezogień bez dy­mua rzadziej jeszcze miłośćjeszcze miłość bezmiłość bez kłopotówrzad­ko by­wa ogień bezby­wa ogień bez dy­mua rzadziej jeszcze miłość bezjeszcze miłość bez kłopotówrzad­ko by­wa ogień bez dy­mua rzadziej jeszcze miłość bez kłopotów

Rzadko bywa ogień bez dymu, a jeszcze rzadziej miłość bez kłopotów. -Wincenty Ignacy Marewicz
rzadko-bywa-ogień-bez-dymu-a-jeszcze-rzadziej-miłość-bez-kłopotów
Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł. -Piotr Skarga
wiara-bez-dobrych-uczynków-jest-jak-drzewo-bez-owocu-miłość-jako-matka-bez-dzieci-modlitwa-jako-ptak-bez-skrzydeł
Miłość bez zmysłów to włócznia bez żelaza, to puchar bez wina. -Władysław Syrokomla
miłość-bez-zmysłów-to-włócznia-bez-żelaza-to-puchar-bez-wina
Wskażę Ci środek, który wzbudza miłość bez lęku, bez ziół i bez żadnego czarodziejskiego zaklęcia. Jeśli chcesz być kochany, kochaj. -Anonim
wskażę-ci-środek-który-wzbudza-miłość-bez-lęku-bez-ziół-i-bez-żadnego-czarodziejskiego-zaklęcia-jeśli-chcesz-być-kochany-kochaj
Wskażę ci środek, który wzbudza miłość bez lęku, bez ziół i bez żadnego czarodziejskiego zaklęcia: jeśli chcesz być kochany, kochaj. -Seneka
wskażę-środek-który-wzbudza-miłość-bez-lęku-bez-ziół-i-bez-żadnego-czarodziejskiego-zaklęcia-śli-chcesz-być-kochany-kochaj