Rzadkością jest, aby jakąkolwiek wolność stracono całkowicie od razu.


rzadkośą-jest-aby-jakąkolwiek-wolność-stracono-całkowicie-od-razu
david humerzadkościąjestabyjakąkolwiekwolnośćstraconocałkowicieodrazurzadkością jestaby jakąkolwiekjakąkolwiek wolnośćwolność straconostracono całkowiciecałkowicie odod razuaby jakąkolwiek wolnośćjakąkolwiek wolność straconowolność stracono całkowiciestracono całkowicie odcałkowicie od razuaby jakąkolwiek wolność straconojakąkolwiek wolność stracono całkowiciewolność stracono całkowicie odstracono całkowicie od razuaby jakąkolwiek wolność stracono całkowiciejakąkolwiek wolność stracono całkowicie odwolność stracono całkowicie od razu

Nie walczmy o wolność a lepiej od razu o rodzaj i stopień zależności.Rzadkością doprawdy jest społeczeństwo mądrze zorganizowane.To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno.Trzeba być dorosłym i męskim, aby bez zagrożenia stać się całkowicie dzieckiem.Wiele szans stracono, bo ludzie szukali czterolistnej koniczyny.Kwiaty są wysłańcami Boga z innego, doskonałego świata. Są aniołami, aby człowiek całkowicie nie zapomniał co oznacza absolutne piękno.