Rzadko kiedy przyszłość odcina się od przeszłości jak w chwili odjazdu. Cudzego i własnego.


rzadko-kiedy-przyszłość-odcina-ę-od-przeszłoś-jak-w-chwili-odjazdu-cudzego-i-własnego
halina auderskarzadkokiedyprzyszłośćodcinasięodprzeszłościjakchwiliodjazducudzegowłasnegorzadko kiedykiedy przyszłośćprzyszłość odcinaodcina sięsię odod przeszłościprzeszłości jakjak ww chwilichwili odjazducudzego ii własnegorzadko kiedy przyszłośćkiedy przyszłość odcinaprzyszłość odcina sięodcina się odsię od przeszłościod przeszłości jakprzeszłości jak wjak w chwiliw chwili odjazducudzego i własnegorzadko kiedy przyszłość odcinakiedy przyszłość odcina sięprzyszłość odcina się ododcina się od przeszłościsię od przeszłości jakod przeszłości jak wprzeszłości jak w chwilijak w chwili odjazdurzadko kiedy przyszłość odcina siękiedy przyszłość odcina się odprzyszłość odcina się od przeszłościodcina się od przeszłości jaksię od przeszłości jak wod przeszłości jak w chwiliprzeszłości jak w chwili odjazdu

Słuchaj cudzego zdania ale nie wyrzekaj się własnego.Po ilu dniach kobieta jest rytualnie oczyszczona od mę­ża? - Od własnego zaraz, od cudzego nigdy.Nig­dy nie zaglądaj do przeszłości lecz pat­rz w przyszłość. Bo przeszłości juz nie zmienisz.Trwanie to ciągły postęp przeszłości, która wgryza się w przyszłość i nabrzmiewa idąc naprzód.Trwanie - to ciągły postęp przeszłości, która wgryza się w przyszłość i nabrzmiewa idąc naprzód.Ładnie jest składać hołd przeszłości, jeśli teraźniejszość i przyszłość dobrze się przedstawiają.