Rzadko nadwaga sercu pomaga.


rzadko-nadwaga-sercu-pomaga
edo stanisławrzadkonadwagasercupomagarzadko nadwaganadwaga sercusercu pomagarzadko nadwaga sercunadwaga sercu pomagarzadko nadwaga sercu pomaga

W pełnym sercu jest miejsce na wszystko, a w pustym sercu nie ma miejsca na nic.Silnym los pomaga.Pomoc: Blaga pomaga.Cza­sem i sa­mo mówienie nie pomaga.Rozrywka pomaga tracić świadomość upływu czasu.Bóg nie skreśla cierpienia, ale pomaga je dźwigać.