Rzeźnik nie boi się na­wet tłumu owiec.


rzeźnik-nie boi ę-na­wet-tłumu-owiec
aleksander wielkirzeźniknie boi sięna­wettłumuowiecrzeźnik nie boi sięnie boi się na­wetna­wet tłumutłumu owiecrzeźnik nie boi się na­wetnie boi się na­wet tłumuna­wet tłumu owiecrzeźnik nie boi się na­wet tłumunie boi się na­wet tłumu owiecrzeźnik nie boi się na­wet tłumu owiec

Kto się boi, nie wiedząc właściwie czego, podwójnie się boi.A kto się Boga boi, ten się nic nie boi.Ateis­ta nie boi się śmier­ci, bo nie wie­rzy, że po niej is­tnieje in­na sfe­ra. Wierzący boi się, bo nie jest pew­ny czy tra­fi tam gdzie by chciał.Kto jest bardziej niemądry: dziecko, które boi się ciemności, czy mężczyzna, który boi się światła?W dyk­ta­turze każdy boi się każde­go, a je­den boi się najbardziej.To bardzo niedobrze, jeżeli kobieta przeżyje najgorsze, co może jej się zdarzyć, bo potem nie boi się już niczego. A to bardzo źle, gdy kobieta niczego się nie boi.