Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.


rzeczą-człowieka-jest-walczyć-a-rzeczą-nieba-dać-zwycięstwo
homerrzeczączłowiekajestwalczyćrzecząniebadaćzwycięstworzeczą człowiekaczłowieka jestjest walczyćrzeczą niebanieba –– daćdać zwycięstworzeczą człowieka jestczłowieka jest walczyća rzeczą niebarzeczą nieba –nieba – dać– dać zwycięstworzeczą człowieka jest walczyća rzeczą nieba –rzeczą nieba – daćnieba – dać zwycięstwoa rzeczą nieba – daćrzeczą nieba – dać zwycięstwo

Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba dawać zwycięstwo.Zwycięstwo jest rzeczą ważną, lecz najważniejszy jest udział w walce.Rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców - trwać w błędzie.Rzeczą zmysłów jest oglądać, rzeczą intelektu myśleć.Symbol seksu staje się rzeczą, a ja nienawidzę być rzeczą.Błądze­nie jest rzeczą ludzką, ale dob­ro­wol­ne trwa­nie w błędzie jest rzeczą diabelską.