Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba dawać zwycięstwo.


rzeczą-człowieka-jest-walczyć-a-rzeczą-nieba-dawać-zwycięstwo
homerrzeczączłowiekajestwalczyćrzecząniebadawaćzwycięstworzeczą człowiekaczłowieka jestjest walczyćrzeczą niebanieba dawaćdawać zwycięstworzeczą człowieka jestczłowieka jest walczyća rzeczą niebarzeczą nieba dawaćnieba dawać zwycięstworzeczą człowieka jest walczyća rzeczą nieba dawaćrzeczą nieba dawać zwycięstwoa rzeczą nieba dawać zwycięstwo

Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.Zwycięstwo jest rzeczą ważną, lecz najważniejszy jest udział w walce.Rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców - trwać w błędzie.Rzeczą zmysłów jest oglądać, rzeczą intelektu myśleć.Symbol seksu staje się rzeczą, a ja nienawidzę być rzeczą.Błądze­nie jest rzeczą ludzką, ale dob­ro­wol­ne trwa­nie w błędzie jest rzeczą diabelską.