Rzeczą czujności jest wyrażać protest w obliczu wszelkiego zła.


rzeczą-czujnoś-jest-wyrażać-protest-w-obliczu-wszelkiego-zła
tadeusz olszańskirzeczączujnościjestwyrażaćprotestobliczuwszelkiegozłarzeczą czujnościczujności jestjest wyrażaćwyrażać protestprotest ww obliczuobliczu wszelkiegowszelkiego złarzeczą czujności jestczujności jest wyrażaćjest wyrażać protestwyrażać protest wprotest w obliczuw obliczu wszelkiegoobliczu wszelkiego złarzeczą czujności jest wyrażaćczujności jest wyrażać protestjest wyrażać protest wwyrażać protest w obliczuprotest w obliczu wszelkiegow obliczu wszelkiego złarzeczą czujności jest wyrażać protestczujności jest wyrażać protest wjest wyrażać protest w obliczuwyrażać protest w obliczu wszelkiegoprotest w obliczu wszelkiego zła

Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon
bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. -Mark Twain
brak-pieniędzy-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. -Biblia
albowiem-korzeniem-wszelkiego-zła-jest-chciwość-pieniędzy
Miłość własna leży u korzenia wszelkiego zła. -Helen Keller Adams
miłość-własna-ży-u-korzenia-wszelkiego-zła
Pieniądze to korzeń wszelkiego zła, a człowiek powinien mieć korzenie. -Scott Adams
pieniądze-to-korzeń-wszelkiego-zła-a-człowiek-powinien-mieć-korzenie
Wystrzegaj się altruizmu - płynie on z samooszukiwania się, które jest źródłem wszelkiego zła. -Anne Rand
wystrzegaj-ę-altruizmu-płynie-on-z-samooszukiwania-ę-które-jest-źródłem-wszelkiego-zła