Rzeczą zmysłów jest oglądać, rzeczą intelektu myśleć.


rzeczą-zmysłów-jest-oglądać-rzeczą-intelektu-myść
emanuel kantrzeczązmysłówjestoglądaćrzecząintelektumyślećrzeczą zmysłówzmysłów jestjest oglądaćrzeczą intelektuintelektu myślećrzeczą zmysłów jestzmysłów jest oglądaćrzeczą intelektu myślećrzeczą zmysłów jest oglądać

Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba – dać zwycięstwo.Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba dawać zwycięstwo.Rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców - trwać w błędzie.Symbol seksu staje się rzeczą, a ja nienawidzę być rzeczą.Błądze­nie jest rzeczą ludzką, ale dob­ro­wol­ne trwa­nie w błędzie jest rzeczą diabelską.Myśleć jest łatwo, działać trudno - działać zgodnie ze swymi myślami jest rzeczą najtrudniejszą w świecie.