Rzecz nie w tym, aby poznawać swój los, ale w tym, aby samemu go stwarzać.


rzecz-nie-w-tym-aby-poznawać-swój-los-ale-w-tym-aby-samemu-go-stwarzać
stefan pacekrzecznietymabypoznawaćswójlosalesamemugostwarzaćrzecz nienie ww tymaby poznawaćpoznawać swójswój losale ww tymaby samemusamemu gogo stwarzaćrzecz nie wnie w tymaby poznawać swójpoznawać swój losale w tymaby samemu gosamemu go stwarzaćrzecz nie w tymaby poznawać swój losaby samemu go stwarzać

Nie na tym po­lega rzecz, aby do­dać lat do życia, ale na tym prze­de wszys­tkim, aby do­dać życia do lat.Ludzie są, jacy są: nie zawsze idzie o to, aby zmieniać, lecz o to, aby ich poznawać.Hoj­ność po­lega nie ty­le na tym, aby da­wać dużo, co na tym, aby da­wać w od­po­wied­niej chwili.To prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno.Nie należy dopuszczać, aby nas zjadano doszczętnie wtedy, kiedy najlepiej smakujemy. Wiedzą o tym ci, którzy pragną, aby ich długo kochano.Nie to jest ważne, aby krytykować przeszłość, lecz aby swój własny wysiłek włożyć w lepszą przyszłość.