rzeczy­wis­tość-budzi-nas-ze snu-z nową-nadzieją-~pa­weł-rychlica 
rychcikrzeczy­wis­tośćbudzinasze snuz nowąnadzieją~pa­wełrychlica rzeczy­wis­tość budzibudzi nasnas ze snuze snu z nową~pa­weł rychlica rzeczy­wis­tość budzi nasbudzi nas ze snunas ze snu z nowąrzeczy­wis­tość budzi nas ze snubudzi nas ze snu z nowąrzeczy­wis­tość budzi nas ze snu z nową

Rzeczy­wis­tość wy­musza rzeczy­wis­tość... Za­tem stwórz swoją własną, nig­dy nie wiesz... dokąd zajdziesz.Obudź się ze snu nadziei i roz­paczy. Otwórz oczy na rzeczy­wis­tość jest o wiele bar­dziej szara