rzeczy­wis­tość-budzi-nas-ze snu-z nową-nadzieją-~pa­weł-rychlica 
rychcikrzeczy­wis­tośćbudzinasze snuz nowąnadzieją~pa­wełrychlica rzeczy­wis­tość budzibudzi nasnas ze snuze snu z nową~pa­weł rychlica rzeczy­wis­tość budzi nasbudzi nas ze snunas ze snu z nowąrzeczy­wis­tość budzi nas ze snubudzi nas ze snu z nowąrzeczy­wis­tość budzi nas ze snu z nową

ludzkość-budzi-w nas-wy­nalaz­kość-świat-budzi-w nas-za­fas­cy­nowa­nie-a wszechświat-budzi-w nas-cieka­wość~pa­weł-rychlica 
nie- lat-nie  cza­su-jest tyl­ko-wszechświat-i rzeczy­wis­tość-~pa­weł-rychlica 
Rzeczy­wis­tość wy­musza rzeczy­wis­tość... Za­tem stwórz swoją własną, nig­dy nie wiesz... dokąd zajdziesz. -Duch_Sumienia
rzeczy­wis­tość-wy­musza-rzeczy­wis­tość-za­tem-stwórz-swoją-własną-nig­dy-nie wiesz-dokąd zajdziesz
Obudź się ze snu nadziei i roz­paczy. Otwórz oczy na rzeczy­wis­tość jest o wiele bar­dziej szara  -Sipa
obudź ę-ze snu-nadziei-i roz­paczy-otwórz oczy-na rzeczy­wis­tość-jest o wiele-bar­dziej-szara 
każdy-z nas- w so­bie-no­wotwór-który-pot­ra­fi ę-obudzić-ze snu-~pa­weł-rychlica