Rzeczy­wis­tość wy­musza rzeczy­wis­tość... Za­tem stwórz swoją własną, nig­dy nie wiesz... dokąd zajdziesz.


rzeczy­wis­tość-wy­musza-rzeczy­wis­tość-za­tem-stwórz-swoją-własną-nig­dy-nie wiesz-dokąd zajdziesz
duch_sumieniarzeczy­wis­tośćwy­muszarzeczy­wis­tośćza­temstwórzswojąwłasnąnig­dynie wieszdokąd zajdzieszrzeczy­wis­tość wy­muszawy­musza rzeczy­wis­tośćrzeczy­wis­tość za­temza­tem stwórzstwórz swojąswoją własnąnig­dy nie wiesznie wiesz dokąd zajdzieszrzeczy­wis­tość wy­musza rzeczy­wis­tośćwy­musza rzeczy­wis­tość za­temrzeczy­wis­tość za­tem stwórzza­tem stwórz swojąstwórz swoją własnąnig­dy nie wiesz dokąd zajdzieszrzeczy­wis­tość wy­musza rzeczy­wis­tość za­temwy­musza rzeczy­wis­tość za­tem stwórzrzeczy­wis­tość za­tem stwórz swojąza­tem stwórz swoją własnąrzeczy­wis­tość wy­musza rzeczy­wis­tość za­tem stwórzwy­musza rzeczy­wis­tość za­tem stwórz swojąrzeczy­wis­tość za­tem stwórz swoją własną

Po­za rzeczy-wistością Nie szu­kaj już niczego, Bo wis­tość tych rzeczy Jest nie z świata tego. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
po­za-rzeczy-wistośą-nie-szu­kaj-już-niczego-bo-wis­tość-tych-rzeczy-jest-nie z świata-tego