Rzeczy się stają, idee istnieją.


rzeczy-ę-stają-idee-istnieją
platonrzeczysięstająideeistniejąrzeczy sięsię stająidee istniejąrzeczy się stają

Przez ogół is­tniejących stanów rzeczy wyz­naczo­ne jest również to, ja­kie sta­ny rzeczy nie istnieją.Zamiast zwyczajnie rejestrować rzeczywistość - fotografia stała się normą sposobów w jakie widzimy rzeczy - zmieniając w ten sam sposób samą ideę rzeczywistości i realizmu.Na świecie istnieją tylko dwie piękne rzeczy: miłość i śmierć.Istnieją dobre małżeństwa, nie istnieją rozkoszne.Absolutnie błędna jest koncepcja, która mówi, że sukces psuje ludzi, bo przez niego stają sie próżni, egoistyczni i nadmiernie zadowoleni. Przeciwnie - sukces najczęściej powoduje, że ludzie nabierają pokory, stają się tolerancyjni i twardzi.Odległość potrafi nadać przedmiotom nieprawdziwe cechy, właśnie tę zwodniczą kruchość albo miękkość, albo drapieżność, albo słodycz i dopiero przy zbliżeniu się wszystkie rzeczy normalnieją, stają się już tylko ziemią, skałą, wodą.