Rzeczy, które denerwują teriera, mogą nic nie znaczyć dla doga niemieckiego.


rzeczy-które-denerwują-teriera-mogą-nic-nie-znaczyć-dla-doga-niemieckiego
smiley blantonrzeczyktóredenerwująterieramogąnicnieznaczyćdladoganiemieckiegoktóre denerwujądenerwują terieramogą nicnic nienie znaczyćznaczyć dladla dogadoga niemieckiegoktóre denerwują terieramogą nic nienic nie znaczyćnie znaczyć dlaznaczyć dla dogadla doga niemieckiegomogą nic nie znaczyćnic nie znaczyć dlanie znaczyć dla dogaznaczyć dla doga niemieckiegomogą nic nie znaczyć dlanic nie znaczyć dla doganie znaczyć dla doga niemieckiego

Rzeczy naprawdę ważne dla ludzi to rzeczy, które mogą znaczyć więcej niż samo życie - kochanie i bycie kochanym, oddanie prawdzie, integralność wewnętrzna, odwaga, współczucie.Nie mogą ci kochać Rzeczy­pos­po­litej, którzy w niej nic swo­jego nie mają.Radio to taki cudowny wynalazek: dla ślepych, bo mogą sobie posłuchać i dla głuchych, bo mogą je pooglądać.Jeden dzień może być perłą a wiek cały nic nie znaczyć.Czy to nie wiel­ka rzecz - znaczyć dla ko­goś wszystko? O ile kobieta może być niezdolną do przypomnienia sobie rzeczy ważnych, o tyle pamiętać będzie przez cale życie rzeczy, które są ważne dla jej uczuć.