Rzeczy naprawdę ważne dla ludzi to rzeczy, które mogą znaczyć więcej niż samo życie - kochanie i bycie kochanym, oddanie prawdzie, integralność wewnętrzna, odwaga, współczucie.


rzeczy-naprawdę-ważne-dla-ludzi-to-rzeczy-które-mogą-znaczyć-więcej-ż-samo-życie-kochanie-i-bycie-kochanym-oddanie-prawdzie-integralność
bryan mageerzeczynaprawdęważnedlaludzitorzeczyktóremogąznaczyćwięcejniżsamożyciekochaniebyciekochanymoddanieprawdzieintegralnośćwewnętrznaodwagawspółczucierzeczy naprawdęnaprawdę ważneważne dladla ludziktóre mogąmogą znaczyćznaczyć więcejwięcej niżniż samosamo życieżyciekochaniekochanie ii byciebycie kochanymoddanie prawdzieintegralność wewnętrznarzeczy naprawdę ważnenaprawdę ważne dlaważne dla ludziludzi to rzeczyktóre mogą znaczyćmogą znaczyć więcejznaczyć więcej niżwięcej niż samoniż samo życiesamo życiekochanie ikochanie i byciei bycie kochanym

Rzeczy, które denerwują teriera, mogą nic nie znaczyć dla doga niemieckiego.O ile kobieta może być niezdolną do przypomnienia sobie rzeczy ważnych, o tyle pamiętać będzie przez cale życie rzeczy, które są ważne dla jej uczuć.Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy.Bądź śmiały i odważny. Kiedy obej­rzysz się na swo­je życie, będziesz bar­dziej żałował rzeczy, których nie zro­biłeś, niż rzeczy, które zrobiłeś.Kłopot z większością ludzi polega na tym, że są straszliwie zajęci organizowaniem rzeczywistości, której nawet nie rozumieją. Zawsze coś ustalamy, organizujemy... Nigdy nie przyjdzie nam do głowy, że rzeczy nie potrzebują być organizowane. Naprawdę. To wielkie odkrycie. Rzeczy potrzebują jedynie zrozumienia. Jeśli je zrozumiesz, one się zmienią.”