Rzeczy proste są najbardziej niezwykłe i tylko mędrcy potrafią je pojąć.


rzeczy-proste-są-najbardziej-niezwykłe-i-tylko-mędrcy-potrafią-pojąć
paulo coelhorzeczyprostenajbardziejniezwykłetylkomędrcypotrafiąpojąćrzeczy prosteproste sąsą najbardziejnajbardziej niezwykłeniezwykłe ii tylkotylko mędrcymędrcy potrafiąpotrafią jeje pojąćrzeczy proste sąproste są najbardziejsą najbardziej niezwykłenajbardziej niezwykłe iniezwykłe i tylkoi tylko mędrcytylko mędrcy potrafiąmędrcy potrafią jepotrafią je pojąćrzeczy proste są najbardziejproste są najbardziej niezwykłesą najbardziej niezwykłe inajbardziej niezwykłe i tylkoniezwykłe i tylko mędrcyi tylko mędrcy potrafiątylko mędrcy potrafią jemędrcy potrafią je pojąćrzeczy proste są najbardziej niezwykłeproste są najbardziej niezwykłe isą najbardziej niezwykłe i tylkonajbardziej niezwykłe i tylko mędrcyniezwykłe i tylko mędrcy potrafiąi tylko mędrcy potrafią jetylko mędrcy potrafią je pojąć

Na wojnie wszystko jest proste, ale najprostsze rzeczy sprawiają trudności.Kiedy odnajduję drogę powrotną do serca, dzieją się rzeczy niezwykłe. Widzisz duchy, zakochujesz się, wszystko staje się możliwe.Że dwoje ludzi potrafią żyć razem, jest jednym z największych cudów. W większości jednak nie potrafią, co zresztą jest zamaskowane tym, że również nie potrafią żyć osobno.Wielkie miłości są proste, tylko małe są pełne powikłań.Dopiero kiedy człowiek zacznie się zastanawiać nad sobą samym, zrozumie jak bardzo niezdolny jest pojąć inne rzeczy.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.