Rzeczy za mądre są głupie.


rzeczy-za-mądre-są-głupie
ogden nashrzeczyzamądregłupierzeczy zaza mądremądre sąsą głupierzeczy za mądreza mądre sąmądre są głupierzeczy za mądre sąza mądre są głupierzeczy za mądre są głupie

Rzeczy głupie też są pot­rzeb­ne. Na głupim poziomie.Trud­niej głupiemu uda­wać mądre­go niż mądre­mu głupiego.Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko mądre rzeczy, wielu za­pom­niałoby mówić.A una madre se la quiere / siempre con igual cariño / y a cualquier edad se es niño / cuando una madre se muere.Wokół ciebie dzieją się rzeczy o których nie masz pojęcia. Czy­tając głupie opi­sy na Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy.