Rzeczywiści poeci naszych czasów znajdują się w agencjach reklamy.


rzeczywiś-poeci-naszych-czasów-znajdują-ę-w-agencjach-reklamy
tennessee williamsrzeczywiścipoecinaszychczasówznajdująsięagencjachreklamyrzeczywiści poecipoeci naszychnaszych czasówczasów znajdująznajdują sięw agencjachagencjach reklamyrzeczywiści poeci naszychpoeci naszych czasównaszych czasów znajdujączasów znajdują sięznajdują się wsię w agencjachw agencjach reklamyrzeczywiści poeci naszych czasówpoeci naszych czasów znajdująnaszych czasów znajdują sięczasów znajdują się wznajdują się w agencjachsię w agencjach reklamyrzeczywiści poeci naszych czasów znajdująpoeci naszych czasów znajdują sięnaszych czasów znajdują się wczasów znajdują się w agencjachznajdują się w agencjach reklamy

Orłem naszych czasów jest bocian.Pismo i sztuka to jedyni świadkowie naszych czasów.Oto cecha naszych czasów: dużo maszyn, mało manier.Wiedza jest energią naszych czasów, ropą naftową naszego pokolenia.nie zapomnij oddechu naszych ciał do­tyku naszych oczu spot­kań naszych dłoni uderzeń naszych serc smaku naszych ust zapachu naszych nocy śladów naszej miłości gdy budziłaś mo­je pragnienia i wte­dy cze­kałem ... na cud Przek­leństwem naszych czasów jest to, że wy­magają od ciebie byś w wieku 16 lat wie­dział, co chcesz ro­bić w życiu i tej de­cyz­ji się trzymał.