Rzeczywistość jest do wytrzymania, gdyż nie cała dana jest w doświadczeniu.


rzeczywistość-jest-do-wytrzymania-gdyż-nie-cała-dana-jest-w-doświadczeniu
zofia nałkowskarzeczywistośćjestdowytrzymaniagdyżniecaładanadoświadczeniurzeczywistość jestjest dodo wytrzymaniagdyż nienie całacała danadana jestjest ww doświadczeniurzeczywistość jest dojest do wytrzymaniagdyż nie całanie cała danacała dana jestdana jest wjest w doświadczeniurzeczywistość jest do wytrzymaniagdyż nie cała dananie cała dana jestcała dana jest wdana jest w doświadczeniugdyż nie cała dana jestnie cała dana jest wcała dana jest w doświadczeniu

Oj dana, dana, nie ma szatana, a świat realny jest poznawalny.Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępną, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat.Człowieko­wi mądre­mu cała ziemia jest dostępną, gdyż oj­czyzną szlachet­nej duszy jest cały świat.Rzeczywistość jest czymś samoistym. Rzeczywistość jest wszystkim. Ten, kto się kryje przed rzeczywistością, nie zasługuje na to, żeby żyć.Wyobraźnia dana jest człowiekowi, by mu wynagrodzić to, czym nie jest, a poczucie humoru, by go pocieszyć, że jest, jaki jest.Życie jest podobne do lustra: jeśli się do niego uśmiechasz, jest piękne, gdy spozierasz na nie z ukosa, staje się nie do wytrzymania.