Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.


rzeczywistość-jest-z-tej-samej-przędzy-co-i-marzenia
władysław stanisław reymontrzeczywistośćjesttejsamejprzędzycomarzeniarzeczywistość jestjest zz tejtej samejsamej przędzyprzędzy coco ii marzeniarzeczywistość jest zjest z tejz tej samejtej samej przędzysamej przędzy coprzędzy co ico i marzeniarzeczywistość jest z tejjest z tej samejz tej samej przędzytej samej przędzy cosamej przędzy co iprzędzy co i marzeniarzeczywistość jest z tej samejjest z tej samej przędzyz tej samej przędzy cotej samej przędzy co isamej przędzy co i marzenia

Rzeczy­wis­tość jest z tej sa­mej przędzy co i marzenia.W zdrowym rozsądku tkwi pewna subtelna nieufność władzy logicznej do samej siebie; zahamowuje on rozrost każdej zasady i każdej metody dokładnie w tym punkcie, w którym niepowściągliwe i brutalne jej zastosowanie stanowiłoby pogwałcenie tej rzeczy delikatnej, jaką jest rzeczywistość.Tolerancja jest to gotowość przyznania przedstawicielowi innego światopoglądu tej samej dozy inteligencji i dobrej woli, co sobie.Dziewczyna jest jak róża - ledwo się rozwinie jej piękny kwiat, już więdnie w tej samej godzinie.Skromność wypełza z tej samej dziury co próżność.Śmierć i życie - to tylko orzełek i reszka tej samej monety.