Rzeczywistość prześciga wszelką fantazję, bo fantazja musi się jednak liczyć z jakimś prawdopodobieństwem.


rzeczywistość-prześciga-wszelką-fantazję-bo-fantazja-musi-ę-jednak-liczyć-z-jakimś-prawdopodobieństwem
mark twainrzeczywistośćprześcigawszelkąfantazjębofantazjamusisięjednakliczyćjakimśprawdopodobieństwemrzeczywistość prześcigaprześciga wszelkąwszelką fantazjębo fantazjafantazja musimusi sięsię jednakjednak liczyćliczyć zz jakimśjakimś prawdopodobieństwemrzeczywistość prześciga wszelkąprześciga wszelką fantazjębo fantazja musifantazja musi sięmusi się jednaksię jednak liczyćjednak liczyć zliczyć z jakimśz jakimś prawdopodobieństwemrzeczywistość prześciga wszelką fantazjębo fantazja musi sięfantazja musi się jednakmusi się jednak liczyćsię jednak liczyć zjednak liczyć z jakimśliczyć z jakimś prawdopodobieństwembo fantazja musi się jednakfantazja musi się jednak liczyćmusi się jednak liczyć zsię jednak liczyć z jakimśjednak liczyć z jakimś prawdopodobieństwem

Wino czyni ubogiego bogatym w fantazje, a bogatego biednym w rzeczywistość.Nałożyliśmy sobie dobrowolnie pęta na fantazję. Od chwili, kiedy człowiek sam na prawdę zaczął latać, Pegaz musi orać.Kto się obraca wśród hołoty, musi się liczyć z tym, że pewnego dnia zacznie śmierdzieć.To co ludzie uważają za fantazję, jest często faktem, natomiast fakty bywają uznane za fantazję. Wszystko jest sprawą punktu widzenia.Nietrudno o fantazję , gdy się ma pieniądze, trudniej o pieniądze, gdy się ma fantazję.Ktoś, kto wie, jak oddać życzliwość, której doświadczył, musi być przyjacielem ponad wszelką cenę.