Rzuć ka­mień w kałużę, będziesz miał błoto na twarzy.


rzuć-ka­mień-w kałużę-będziesz-miał-błoto-na twarzy
maryla wolskarzućka­mieńw kałużębędzieszmiałbłotona twarzyrzuć ka­mieńka­mień w kałużębędziesz miałmiał błotobłoto na twarzyrzuć ka­mień w kałużębędziesz miał błotomiał błoto na twarzybędziesz miał błoto na twarzy

Rzuć kamień w kałużę, będziesz miał błoto na twarzy.Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyjaciół. Gdy los cię opuści, będziesz sam.Le­gen­da Dzi­kiego Zachodu Potłukł kooper Cooper Garry Kiedy cuchnął żytem i cur­ry -  Na ka­rym w parkurze Chciał przes­koczyć kałużę Lecz ka­ry w błoto zrzu­cił go hur­ry.Dro­gi ka­mień nie przes­ta­je być sobą na­wet wte­dy, gdy spad­nie w błoto i zab­rudzi się.Jeżeli będziesz postępować najlepiej jak możesz, nie będziesz miał czasu martwic się, czy Ci się uda.Jak będziesz chciał miec piękną Ko­bietę jak tort. To naucz się dzielic nią z ko­lega­mi. A kiedy będziesz miał za­kalec to to cias­to zjesz wte­dy sam .