Rzuć kamieniem w tłum, a zawsze trafisz w głupca.


rzuć-kamieniem-w-tłum-a-zawsze-trafisz-w-głupca
mark twainrzućkamieniemtłumzawszetrafiszgłupcarzuć kamieniemkamieniem ww tłumzawsze trafisztrafisz ww głupcarzuć kamieniem wkamieniem w tłuma zawsze trafiszzawsze trafisz wtrafisz w głupcarzuć kamieniem w tłuma zawsze trafisz wzawsze trafisz w głupcaa zawsze trafisz w głupca

Tłum ludzki zawsze kieruje się emocjami, nigdy rozsądkiem. -Wiliam Alger
tłum-ludzki-zawsze-kieruje-ę-emocjami-nigdy-rozsądkiem
Domieszka kilku kropel chrześcijaństwa do lewicowych poglądów zamienia głupca w głupca doskonałego. -Mikołaj Gomez Davilla
domieszka-kilku-kropel-chrześcijaństwa-do-lewicowych-poglądów-zamienia-głupca-w-głupca-doskonałego
Szko­da poety, który idzie w tłum. Tłum nie szu­ka poez­ji. Krok tłumu nie jest ryt­mem wiersza. -Tadeusz Borowski
szko­da-poety-który-idzie-w tłum-tłum nie szu­ka-poez­ji-krok tłumu-nie jest ryt­mem-wiersza
Jeśli celujesz w nic, trafisz za każdym razem -Zig Ziglar
jeśli-celujesz-w-nic-trafisz-za-każdym-razem