Rzuć szczęścia­rza do wo­dy, a wypłynie z rybą w zębach.


rzuć-szczęścia­rza-do wo­dy-a wypłynie-z rybą-w zębach
julian tuwimrzućszczęścia­rzado wo­dya wypłyniez rybąw zębachrzuć szczęścia­rzaszczęścia­rza do wo­dya wypłynie z rybąz rybą w zębachrzuć szczęścia­rza do wo­dya wypłynie z rybą w zębach

Wrzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach. -Anonim
wrzuć-szczęściarza-do-wody-a-wypłynie-z-rybą-w-zębach
Is­tnieją trzy rzeczy, które czuć rybą. Jedną z nich jest ryba.   -Frank Zappa
is­tnieją-trzy-rzeczy-które-czuć-rybą-jedną z nich-jest ryba- 
Do trzech ra­zy sztuka Ale co, gdy za czwar­tym wypłynie ta nauka  -Kazik Staszewski
do trzech-ra­zy-sztuka-ale-co-gdy-za czwar­tym-wypłynie- nauka 
Szczęścia! Wszys­tkim pa­rom, które tak ład­nie wyz­nają so­bie miłość przez ko­muni­kato­ry in­terne­towe, a idąc ulicą na­wet nie spoj­rzą so­bie w oczy. -Zielona15
szczęścia-wszys­tkim-pa­rom-które-tak-ład­nie-wyz­nają-so­bie-miłość-przez-ko­muni­kato­ry-in­terne­towe-a idąc-ulicą-na­wet
Rzuć kamieniem w tłum, a zawsze trafisz w głupca. -Mark Twain
rzuć-kamieniem-w-tłum-a-zawsze-trafisz-w-głupca