Rzuć szczęścia­rza do wo­dy, a wypłynie z rybą w zębach.


rzuć-szczęścia­rza-do wo­dy-a wypłynie-z rybą-w zębach
julian tuwimrzućszczęścia­rzado wo­dya wypłyniez rybąw zębachrzuć szczęścia­rzaszczęścia­rza do wo­dya wypłynie z rybąz rybą w zębachrzuć szczęścia­rza do wo­dya wypłynie z rybą w zębach

Wrzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą w zębach.Is­tnieją trzy rzeczy, które czuć rybą. Jedną z nich jest ryba.  - Pi­jesz kawę? - Piję. - I masz na­lot na zębach. - Nie. - Palisz? - Palę. - I masz na­lot na zębach. - Nie. - To niemożliwe. - Możli­we. Nie mam zębów.Do trzech ra­zy sztuka Ale co, gdy za czwar­tym wypłynie ta nauka Szczęścia! Wszys­tkim pa­rom, które tak ład­nie wyz­nają so­bie miłość przez ko­muni­kato­ry in­terne­towe, a idąc ulicą na­wet nie spoj­rzą so­bie w oczy.Rzuć kamieniem w tłum, a zawsze trafisz w głupca.