Rzucić palenie? To łatwe. Robiłem to ze sto razy.


rzucić-palenie-to-łatwe-robiłem-to-ze-sto-razy
mark twainrzucićpalenietołatwerobiłemtozestorazyrzucić palenieze stosto razyrobiłem to zeze sto razyrobiłem to ze storobiłem to ze sto razy

Rzucić palenie? To łatwe. Robiłem to tysiące razy -Mark Twain
rzucić-palenie-to-łatwe-robiłem-to-tysią-razy
Rzu­cić pa­lenie? To łat­we. Ro­biłem to ze sto razy. -Mark Twain
rzu­ć-pa­lenie-to łat­we-ro­biłem to ze sto-razy
W miłości trzeba mieć sto razy więcej rozumu niż w dowodzeniu armiami. -Ninon De Lenclos
w-miłoś-trzeba-mieć-sto-razy-więcej-rozumu-ż-w-dowodzeniu-armiami
Raz zobaczyć jakąś rzecz znaczy więcej, niż sto razy o niej słyszeć. -Epiktet z Hierapolis
raz-zobaczyć-jakąś-rzecz-znaczy-więcej-ż-sto-razy-o-niej-słyszeć
Otom ja sam, jak drzewo zwarzone od kiści, Sto we mnie żądz, sto uczuć, sto uwiędłych liści. -Juliusz Słowacki
otom-ja-sam-jak-drzewo-zwarzone-od-kiś-sto-we-mnie-żądz-sto-uczuć-sto-uwiędłych-liś