Rzut oka jednej kobiety na drugą przypomina kontrolę bagażu na cle.


rzut-oka-jednej-kobiety-na-drugą-przypomina-kontrolę-bagażu-na-cle
krecia pataczkównarzutokajednejkobietynadrugąprzypominakontrolębagażuclerzut okaoka jednejjednej kobietykobiety nana drugądrugą przypominaprzypomina kontrolękontrolę bagażubagażu nana clerzut oka jednejoka jednej kobietyjednej kobiety nakobiety na drugąna drugą przypominadrugą przypomina kontrolęprzypomina kontrolę bagażukontrolę bagażu nabagażu na clerzut oka jednej kobietyoka jednej kobiety najednej kobiety na drugąkobiety na drugą przypominana drugą przypomina kontrolędrugą przypomina kontrolę bagażuprzypomina kontrolę bagażu nakontrolę bagażu na clerzut oka jednej kobiety naoka jednej kobiety na drugąjednej kobiety na drugą przypominakobiety na drugą przypomina kontrolęna drugą przypomina kontrolę bagażudrugą przypomina kontrolę bagażu naprzypomina kontrolę bagażu na cle

na pier­wszy rzut oka on ją kocha lecz rzut drugi ten mit burzy poeta wyklety Rzut oka na świat wykazuje, że okropności nie są niczym innym jak realizmem.To, co na pierwszy rzut oka wydaje się ogromnie ciężkie, miłość uczyni bardzo lekkim.Żyję na tym świecie zbyt długo, by wiedzieć, że należy przyjrzeć się uważnie po raz drugi wszystkiemu, co na pierwszy rzut oka budzi moje zaufanie bez zastrzeżeń.Pomiędzy paradoksem a prawdą zachodzi ta różnica, że pierwszy rozjaśnia przedmiot silnym światłem z jednej strony, a druga słabym światłem z wielu.Dwudziestu fornali to nic wobec jednej upartej kobiety.