Są ta­jem­ni­ce, których dusza... nie na­zywa, nie ogląda; poz­na­je się je we dwoje.


są ­jem­­-których-dusza-nie na­zywa-nie ogląda-poz­na­ ę- we dwoje
stanisław brzozowskisą ta­jem­ni­cektórychduszanie na­zywanie oglądapoz­na­je sięje we dwojektórych duszadusza nie na­zywapoz­na­je się je we dwojektórych dusza nie na­zywa

Małżeństwo, to dzielenie we dwoje problemów, których by się nie miało gdyby się samemu było.Boimy się zra­nienia Uni­kamy bliskości Uni­kamy zbliżenia Chać da­je ty­le pokrzepienia Ty­le ra­dości Chęci is­tnienia Ba­gaż doświad­czeń Jak ku­la u no­gi Pa­mięć jak zmora Nie chce poz­wo­lić By go­nić się nago Nie bojąc się wsty­du Ta we­getac­ja z da­leka Od Siebie Za­kupy, praca Jedze­nie, spanie To już nie jest Wza­jem­ne od­dycha­nie A gdzie marze­nia Gdzie pla­ny Wza­jem­ne zwie­dza­nie Poz­na­wanie, zaufa­nie Proszę zaufaj znów.dzielę się na dwoje i sta­le mnożę w sobie jes­tem żywą myślą czy­nem słowem nie ważne co powiesz już is­tnieję w tobie ele­men­tarną cząstką bo przebłys­kiem się zowię choćbyś nie chciał/a by­tuję właśnie w głowie wierzę i zdobywam a mą resztę czas dopowie... :) Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.Mężczyzna, gdy ogląda się za kobietą, chce iść za nią - kobieta ogląda się za mężczyzną, tylko wtedy, gdy ten idzie dalej w swoim kierunku, ale cieszy się na samą myśl, że mógłby stracić kierunek.Wza­jem­ne poz­dro­wienie fi­lozofów po­win­no brzmieć: Nie spiesz się!