Są ta­kie słowa, które od­bi­jają się pus­tym echem...


są ­kie-słowa-które-od­bi­jają ę-pus­tym-echem
efa198711są ta­kiesłowaktóreod­bi­jają siępus­tymechemsą ta­kie słowaktóre od­bi­jają sięod­bi­jają się pus­tympus­tym echemktóre od­bi­jają się pus­tymod­bi­jają się pus­tym echemktóre od­bi­jają się pus­tym echem

Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu. -Jan Paweł II
modlić-ę-znaczy-dać-trochę-swojego-czasu-chrystusowi-zawierzyć-mu-pozostawać-w-milczącym-słuchaniu-jego-słowa-pozwalać-mu-odbić-ę-echem-w