są dni kiedy bra­ku­je męskiego cha­rak­te­ru, męskiej de­cyz­ji, męskiego ges­tu , po­ważne­go działania. dziś jest ten dzień, to zły dzień.


są dni-kiedy-bra­ku­-męskiego-cha­rak­te­ru-męskiej-de­cyz­ji-męskiego-ges­- po­ważne­go-działania-dziś-jest ten-dzień-to zły
cala_jasą dnikiedybra­ku­jemęskiegocha­rak­te­rumęskiejde­cyz­jiges­tu po­ważne­godziałaniadziśjest tendzieńto złydzieńsą dni kiedykiedy bra­ku­jebra­ku­je męskiegomęskiego cha­rak­te­rumęskiej de­cyz­jimęskiego ges­tu po­ważne­go działaniadziś jest tenjest ten dzieńto zły dzieńsą dni kiedy bra­ku­jekiedy bra­ku­je męskiegobra­ku­je męskiego cha­rak­te­rudziś jest ten dzieńsą dni kiedy bra­ku­je męskiegokiedy bra­ku­je męskiego cha­rak­te­rusą dni kiedy bra­ku­je męskiego cha­rak­te­ru

Na ciele kobiecym zawsze coś się znajdzie dla męskiej ręki i męskiego oka. -Bohumil Hrabal
na-ciele-kobiecym-zawsze-coś-ę-znajdzie-dla-męskiej-ręki-i-męskiego-oka
mam zły dzień od pa­ru dni  -polaluksemburg
mam-zły-dzień-od pa­ru-dni 
Pył tka ten zły sen, czas jak szept serc w skał grób mknie, żal brnie, ten sam dzień. -Vergil
pył-tka-ten-zły-sen-czas-jak szept-serc-w skał-grób-mknie-żal-brnie-ten-sam-dzień