Są dwa spo­soby od­nosze­nia suk­cesów w życiu: al­bo dzięki włas­nej pra­cowi­tości, al­bo przez głupotę innych.


są dwa-spo­soby-od­nosze­nia-suk­ów-w życiu-al­bo-dzięki-włas­nej-pra­cowi­toś-al­bo-przez-głupotę-innych
jean de la bruyéresą dwaspo­sobyod­nosze­niasuk­cesóww życiual­bodziękiwłas­nejpra­cowi­tościprzezgłupotęinnychsą dwa spo­sobyspo­soby od­nosze­niaod­nosze­nia suk­cesówsuk­cesów w życiual­bo dziękidzięki włas­nejwłas­nej pra­cowi­tościal­bo przezprzez głupotęgłupotę innychsą dwa spo­soby od­nosze­niaspo­soby od­nosze­nia suk­cesówod­nosze­nia suk­cesów w życiual­bo dzięki włas­nejdzięki włas­nej pra­cowi­tościal­bo przez głupotęprzez głupotę innychsą dwa spo­soby od­nosze­nia suk­cesówspo­soby od­nosze­nia suk­cesów w życiual­bo dzięki włas­nej pra­cowi­tościal­bo przez głupotę innychsą dwa spo­soby od­nosze­nia suk­cesów w życiu

Pier­wszym kro­kiem do zbu­dowa­nia włas­nej war­tości jest przyz­na­nie so­bie pra­wa do po­pełniania błędów. -Alfa Centauri
pier­wszym-kro­kiem-do zbu­dowa­nia-włas­nej-war­toś-jest przyz­na­nie-so­bie-pra­wa-do po­pełniania-błędów
Są tyl­ko dwa spo­soby, aby zroz­mu­mieć ko­biety. Szko­da tyl­ko, że żaden nie działa. -tkaczu32
są tyl­ko-dwa-spo­soby-aby zroz­mu­mieć-ko­biety-szko­da tyl­ko-że żaden-nie działa
Is­tnieją trzy spo­soby od­działywa­nia na człowieka: szan­taż, wódka, groźba zabójstwa. -Władimir Władimirowicz Putin
is­tnieją-trzy-spo­soby-od­działywa­nia-na człowieka-szan­ż-wódka-groźba-zabójstwa
Głód nie na­wie­dza nig­dy do­mu pra­cowi­tego człowieka, zagląda doń tyl­ko przez okno. -Benjamin Franklin
głód-nie na­wie­dza-nig­dy-do­mu-pra­cowi­tego-człowieka-zagląda-doń-tyl­ko-przez-okno