Są gra­nice, których nie na­leży przekraczać.


są gra­nice-których-nie na­ży-przekraczać
horacysą gra­nicektórychnie na­leżyprzekraczaćktórych nie na­leżynie na­leży przekraczaćktórych nie na­leży przekraczać

Gra­nice dob­ra i zła nie biegną gra­nica­mi na­rodów, ale ludzi. -Jan Grzegorczyk
gra­nice-dob­ra-i zła-nie biegną-gra­nica­mi-na­rodów-ale-ludzi
Dob­ry Bóg us­ta­nowił gra­nice ludzkiej mądrości, nie zak­reślił je­dynie gra­nic jej głupo­cie - a to nie jest uczciwe. -Konrad Adenauer
dob­ry-bóg-us­­nowił-gra­nice-ludzkiej-mądroś-nie zak­reślił-­dynie-gra­nic-jej-głupo­cie- a to nie jest uczciwe
Łat­wo dos­trzec górną gra­nicę dob­ra, ni­kogo jed­nak nie pow­strzy­ma dol­na gra­nica zła, bo jej w ogóle nie ma. -Gilbert Keith Chesterton
Łat­wo-­trzec-górną-gra­nicę-dob­ra-­kogo-jed­nak-nie pow­strzy­-dol­na-gra­nica-zła-bo jej-w ogó-nie 
Gra­nice dają pew­ność istnienia. -Walenty
gra­nice-dają-pew­ność-istnienia